Producenci
Regulamin promocji Black Weekend Sale

REGULAMIN PROMOCJI BLACK WEEKEND SALE

Zasady promocji „BLACK FRIDAY SALE” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.hejko.pl

1. Promocja „BLACK FRIDAY SALE” dotyczy dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.hejko.pl

2. Rabat w wysokości 50% na wszystkie zakupione produkty nalicza się automatycznie.

3. Promocja „BLACK FRIDAY SALE” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „BLACK FRIDAY SALE” obowiązuje od dnia 29.11.2019 r. do dnia 01.12.2019 r. włącznie

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK FRIDAY SALE” (,,Promocja”) jest Under Ant sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki nr 12, kod 02-822, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000687057, NIP 5213788121, nr REGON 36779321700000.

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.hejko.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.hejko.pl 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu zestawu produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”),  i zaakceptują niniejszy regulamin.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego z rabatem w wysokości 50% od regularnych cen detalicznej brutto zakupionych produktów.

6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja obowiązuje od dnia 29.11.2019 r. do dnia 01.12.2019 r. włącznie.

8. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu nie dotyczy produktów przecenionych i udzielany jest od regularnej ceny detalicznej brutto.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w Sklepie internetowym. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.

10. Promocja nie obejmuje kosztów przesyłki.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.hejko.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2019 r.

Warszawa, 27.11.2019

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl